ORHANİYE MAHALLESİ

İlçeye uzaklığı 19 km. Rakım 1000 m. 150 hane ve nüfusu 472. ilçenin Güney Doğusunda yer alır. Mahallenin ismi Cumhuriyetin ilk yıllarında Orhaniye olarak değiştirilinceye kadar Minarus’dur. Rivayete göre mahalle Minarus ismini, Fethiye (Girindos) Mahallesi’nde olduğu gibi bir kralın üç oğlundan biri olan Minarus’dan almıştır. Yine komşu mahalleler içerisinde ilk defa burada 1 928 yılında bir ilkokulun açılmış olması, geçmişte de önemli bir yerleşim birimi Olduğunu göstermektedir. Bu gün de hane ve nüfus yoğunluğu bakımından en eski ve en büyük mahallelerimizdendir. Mahallede yaşlılar ve gençler için ayrı ayrı olmak üzere iki “köy odası” ve bir de “köy konağı” bulunuyor. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Engebeli bir araziye sahip bulunan mahallede sulama amaçlı su kaynakları bulunmadığından yalnızca buğday, arpa ve kavun gibi kuru tarım ürünlerinin ekimi yapılabiliyor. Mahallede yakın zamana kadar çok sayıda et tavuğu yetiştiren kümesler bulunmaktaydı. Bu gün ekonomik nedenlerle ancak birkaç kümes faaliyetini sürdürüyor. Ayrıca mahallede 6 tane de sera bulunuyor.

Sülale isimleri: İmamoğulları (Yılmaz), Kayışlar (Özçelik), Abbaslar (Gülyüz), Gökenler (Köken), Hacıyusuflar (Eriş), Dedebaşoğulları (Aydoğan), Morhasanlar (Palabıyık), Mollaahmetler(Kozan).

Tarihi turistik yerler: Iniçi mağaraları, köy çesmesi, tarihi karadutlar.

0/YORUMLAR