EMİRGAZİ MAHALLESİ

İlçeye uzaklığı 6 km. Rakım 863. Eski kayıtlarda ismi Mirgazi olarak geçer. Mahalle eski yıllarda, şimdi zincirli mevki olarak anılan yerde kuruluymuş. Buranın bataklık olmasından dolayı mahalle şiddetli bir sıtma hastalığı baş göstermiş, ölümlerin artması üzerine de 1920’li yıllardan sonra mahalle şimdiki yerine kurulmuştur. Emirgazi mahallesi eski yerleşim yerinde iken oldukça büyükmüş. 3 büyük mezarlığın olması bunu doğrulamak tadır. Öyle ki çevre köylerden burada toplanılır cirit oyunları oynanırmış. Ayrıca köyde 12 tanede köy odası varmış. Merkezi bir konumda bulunan köyde vaktiyle Muslu Paşa adında bir zat burada yaşamış ve kendi ismiyle anılan caminin 1 950’lere kadar ayakta kalmıştır. Köy halkının adı geçen bu zat hakkında anlattık larından birkaç cümle aktaralım. Muslu Paşa Osmanlının önemli Paşalarından birisi olup Musul Sancağında görev yaptığı için Musullu Paşa (Muslu Paşa) adıyla anılmıştır. 200 yıl kadar önce Emirgazi köyünde hüküm sürmüş nüfuzlu ve servet sahibi bir kişidir. Muslu Paşa bir gün Mire Dağına çıkıp Mürted ovasına bakarak “Bu ova bir kişiye az iki kişiye çok gelir dediği rivayet edilmektedir. Mahalle şimdilerde 25 hane ve nüfusu 284’dür. ilçenin Güneyinde yer alır. Düz, verimli ve sulak bir arazisi vardır. 

Sülale isimleri: Hoşafoğulları (Aslantaş), Gağaşakoğulları (Peker), Gökhüseyinler (Oztürk), Mazakoğulları (Özzeybek)

Geçim kaynağı tarım hayvancılık. Yetiştirilen ürünler şeker pancarı, fasulye, buğday, kavun, karpuz. Köyün bir diğer geçim kaynağı da süt üreticiliğine yönelik büyük baş hayvancılıktır. 

0/YORUMLAR