ALPAGUT MAHALLESİ

Kazan ilçesine uzaklığı 6 km. Bakım 895. 30 hane ve nüfusu 154’dür. ilçenin Kuzey Doğusunda yer alır. Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan ilk Türkçe sözlük olan. Divanü Lügat-lt-Türk’de Alpagut kelimesi, tek başına düşmana saldıran, hiçbir yandan yakalanmayan anlamındadır. Ova Çayı kenarında kurulu bulunan mahallelerimizden birisi olan Alpagut mahallesinin arazi yapısı genelde engebelidir.

Geçim kaynağı tarımdır. Mahalle arazisinin tek sulama kaynağı olan Ova Çayının sularının çekilmesi nedeniyle ağırlıklı olarak kuru tarım yapılabilmektedır Arpa buğday fasulye yetiştirilen ürünlerden başlıcalarındandır.

Sülale isimleri: Küçükosmanlar (Sezgin), Muhipler (Sezer), Musalar (Hazer), Alibekler (Kızılca), Karaosmanlar (Başkaya), Camazaklar (Biçer), Zara oğulları (Güntutmaz), Aşırlar (Tokdemir), Emekler (Uzer).

Tarihi turistik yerler: Çörtenci suyu. Efsaneye göre bu su bir geyiğin boynuzuyla tepeye vurması ve tepenin yarılarak içinden su çıkmasıyla oluşmuştur.

0/YORUMLAR